Ügyvédként klasszikus ügyvédi praxist folytatok, irodám fõ szakterülete a büntetõjog, ezen belül is a gazdasági bûncselekmények, a gazdasági és a társasági jog, de foglalkozom családjoggal és munkajoggal is.
Társalgási szinten beszélek angol és francia nyelven, így az ezen nyelvterületekrõl érkezõ megbízásokat is el tudom látni.
 
Irodám munkáját ügyvédjelölt is segíti, így az állandó helyettesítésem is megoldott.
 
A jövõben tervezett bõvítés részeként alkalmazott ügyvédi státusz is létesül irodámban, illetõleg tovább mélyítem a már jelenleg is meglévõ szoros együttmûködést ügyvéd kartársaimmal, akik révén a kölcsönös tapasztalatcsere, a szakmai továbbképzés, illetõleg a folyamatos helyettesítés hosszú távon biztosított.

 
Tevékenységem során szoros kapcsolatot alakítottam ki könyvelõ irodákkal, valamint könyvvizsgálókkal, így amennyiben valamely megbízásom ellátásához szükséges, közvetlen segítséget tudnak nyújtani nekem a szakterületüket érintõ kérdéseket illetõen; ezáltal ügyfeleimnek komplex szolgáltatást tudok nyújtani problémáik rendezése kapcsán.
 
Kérem, amennyiben megtisztel bizalmával és ügyfelemmé kíván válni, szíveskedjék a jelen honlapon megadott elérhetõségeim valamelyikén velem a kapcsolatot felvenni és az idõpontegyeztetést követõen tisztelettel várom irodámban.
 
Üdvözlettel:
Dr. Zengõdi Roland
gazdasági büntetõjogi szakjogász
Dr. Zengõdi Roland
gazdasági büntetõjogász

 

„Megvan az okuk a törvényeknek, még ha emberek alkották is, és az ember úgy érzi, hogy rosszak, és rá talán nem érvényesek. Azok a törvények azért vannak, hogy az embereket kordában tartsák, és megpróbálják megtartani az egyensúlyt sötét és világos között.” 
 /Dan Schmidt/