Idegenrendészeti ügyek

-tartózkodási. letelepedési engedélyek

-állampolgársági ügyek

-menekültügyek

Vagyonjogi perek

Kártérítési perek

Munkajogi igények érvényesítése

Közigazgatási perek

Birtok és tulajdonjogi perek

Végrehajtással kapcsolatos perek

Büntetõeljárásban képviselet, tanácsadás

Védelem és sértetti képviselet ellátása nyomozati és

bírósági szakban különösen az alábbi területeken:

- gazdasági bûncselekmények

- élet elleni bûncselekmények

- vagyon elleni bûncselekmények

- kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények,

- közlekedési bûncselekmények, stb.

Egyéb szerzõdések, okiratok szerkesztése

-Angol nyelven

-Kereskedelmi szerzõdések készítése, véleményezése multinacionális cégeknek, valamint nagy- és kiskereskedelmi üzleti tevékenységekhez.

Ingatlan ügyek

-Adásvételi, csere, bérleti, ajándékozási, vételi (opciós), és egyéb ingatlannal

kapcsolatos szerzõdések,

-Társasházak alapító okiratának, szervezeti és mûködési szabályzatának, elkészítése, módosítása,

-Földhivatalok elõtti eljárás, tanácsadás.

Gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek

-Gazdasági társaságok alapítása, átalakulása, társasági szerzõdés módosítása,

 

-Képviselet végelszámolási, felszámolási eljárásokban.